Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Info

Hier kan u alle info terugvinden over ons uniform, de tweedehandsshop, de rituelen en de wetten

UNIFORM

Een echte gids van OLV komt steeds in perfect uniform naar de scouts. Hier nog even op een rijtje wat dit nu juist inhoud:

  • scoutshemd met de juiste kentekentjes (zie afbeelding onderaan)
  • scoutsrok of -short
  • scouts T-shirt
  • das

Voor de kapoenen zijn scoutshemd en – rok niet verplicht. De das en T-shirt kunnen steeds worden aangekocht in onze lokalen (das 7 euro en T-shirt 11 euro).  Scoutshemd en -rok of -short kunnen worden aangekocht in de Hopper of Son. Wij hebben op onze scouts ook een tweedehandsshop. Vraag hier zeker naar bij de leiding. 

Hieronder vind je een voorbeeld van een hemd dat perfect in orde is.

Op de rechtermouw naai je bovenaan het groepslintje van onze scouts. Dit zorgt er voor dat anderen kunnen weten welke scoutsgroep wij juist zijn. De tekst op dit tekentje is: “Gidsen OLV v Vlaanderen A3402M”. Onder het lintje van de groep komt het takteken, dit teken maakt duidelijk in welke tak (leeftijdscategorie) een bepaald lid zit. Er is een apart teken voor de kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen en leiding. Op de linkermouw naai je het internationaal gidsenteken. Boven de rechterborstzak komt het jaarteken, voor dit scoutsjaar (2014-2015) is dat thema “Tent vol talent”. Op de borstzakken zelf komen de beloftetekens. Je eerste belofte doe je als 2e jaar kabouter, je krijgt dan een kaboutertje als belofteteken en dit komt op je rechterborstzak. Bij de jonggidsen doe je een tweede belofte, dit belofteteken komt op je linkerborstzak.

Alle kentekens zijn verkrijgbaar bij de leiding.

Tweedehandsshop

Wanneer de scoutskledij van je kind te klein geworden is, kan je die via onze shop een tweede thuis geven en ook eens een kijkje nemen of er voor een kleine prijs iets ligt dat past voor jouw kind.

Voor elk kledingsstuk dat u binnenbrengt, ontvangt u 5 euro. 

Wij ontvangen en verkopen alleen in perfecte staat:

  • scoutshemd
  • scoutstrui
  • T-shirt Gidsen OLV
  • scoutsrok/broek

Alles wordt verkocht aan 10 euro, enkel de T-shirt kost 5 euro.

Rituelen

Zoals elke scouts hebben ook wij onze rituelen die in meer of mindere mate overeenstemmen met die van andere scouts en gidsen. Voor elke vergadering doen we met heel de groep formatie. Deze begint bij het fluitsignaal. In de formatie zingen we het rondelied en moet elke tak haar wet opzeggen. Om de vergadering af te sluiten zingen we met z’n alle het avondlied. Op weekend of op kamp sluiten we de dag af met taptoe. Een lied voor we gaan slapen. Als tweede jaar kabouter en eerste jaar jonggids moet je je belofte doen.  Indien je beide beloftes hebt gedaan en tweede jaar jonggids bent, krijg je je totemAdjectieven worden als tweede jaar gids gegeven.

AVONDLIED

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom.
Wij knielen neer om u te zingen
in ’t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder
,door de stilte weerklinkt onze beê.
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer,
zegen en rust en vreê.

TAPTOE

d’Avond valt,
alles zwijgt
zachtjes ruist over zee, bos en hei
windegroet
alles stil
Scout in mij.

BELOFTELIED

Wij hebben U, o Jezus, plechtig beloofd,
U altijd te erkennen als Opperhoofd.
Geef dat w’U minnen zouden
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer.
Wij hebben het gezworen, dat Gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout.
Geef dat w’U minnen zouden
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer.
Wij zullen gans ons leven, lijk Gij ’t geboodt,
U volgen en U dienen tot aan onz’ dood.
Geef dat w’U minnen zouden
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer.

RONDELIED

KAPOENEN

Eén, twee, drie, vier,
kapoenen hebben veel plezier.
Eén, twee, drie, vier,
Kapoenenland is hier.
Want zonder glimlach bij de hand
gaat niemand naar kapoenenland.
Eén, twee, drie, vier,
Kapoenenland is hier.

KABOUTERS

Kabouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen.
Zij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen.
Zij klappen in de handen (klap-klap-klap).
Zij toeteren in’t rond (toet-toet-toet).
En zijn ze dan opeens heel moe,
dan vallen ze op de grond.

JONGGIDSEN en GIDSEN

Zus harop, de dag begint te rijzen,
de vlag gehesen naar de zon.
Zie de slanke mast ten hemel wijzen
de dag die weer begon.
Doe uw licht weer stralen in de harten,
laat uw licht het grauwe duister tarten.
Zus, gedraag u fris door heel de dag,
de gaven van onze lach.
Brand de reinheid van Gods dageraad
in ’t adel van uw gelaat.
Zie alom de stoere torens dagen
in ’t prille goud van ’t jonge licht.
Op het doel van ’t onbekende wagen,
uw sterken tred gericht.
Om uw golven brede rijken gouwen,
Vlaandrens stille hemel hangt te blauwen.
Harop, in ’t wapp’ren van uw vlag
breng uw volk een stralend nieuwe dag!

Wetten

KAPOENEN

Kapoenen doen hun best.

KABOUTERS

Kabouter is blij,
kabouter speelt mee,
kabouter kan luisteren,
kabouter doet graag pleziertjes.

JONGGIDSENWET

Wij zijn jonggidsen,
wij wagen het avontuur,
wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.
Wij willen samenwerken en beslissen,
wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.
Zelf zet ik al eens de eerste stap,
ik help graag waar ik kan,
ik wil winnen maar kan verliezen, 
ik respecteer wat waardevol is,
de mens, de natuur en het materiaal.
Jesus voorbeeld zal ons hierbij helpen.

GIDSENWET

In de kleine en grote uitdagingen die wij zoeken,
werken wij als gidsen en steeds samen,
We beleven de natuur en de cultuur waarin we ons bewegen,
gaan op zoek naar de mysteries en hogere idealen in ons leven
en helpen waar het kan.
Daarom wil ik oprecht tegenover mezelf en anderen meebouwen aan een open,
maar hechte vriendenkring waarin ik mezelf verantwoordelijk stel.
Met open ogen en ruime blik alles op zijn juiste waarde leren schatten
en me verbonden voelen met de wereldwijde scouts- en gidsenbeweging.
Op mij kan je rekenen.

terug naar Home